AL HET NIEUWS UIT
KNOKKE-HEIST

Sterneneiland en Baai van Heist floppen: wat een vos niet op at, spoelde in zee

ZEEBRUGGE, KNOKKE-HEIST – Wie de naam Sterneneiland hoort of zelfs wie hoort spreken over de Baai van Heist – de eerste binnen en de tweede vlak buiten de Zeebrugse strekdammen – die denkt aan sternen: sierlijke naar visjes duikende slanke meeuwen. Voor hen is dit gemaakt. Resultaat in 2018: NUL kuikens. Tja misschien vijftien, twintig, op die plaats waar ultiem nog schrikdraad werd geplaatst. De kuikens die niet door een vos werden opgevreten, spoelden bij een hoog water gewoon in zee. Door deze flop is de dwergstern en de grote stern als broedvogel verdwenen uit ons land…

In 1997 heette dit nog een natuurparel. Stilaan groeide op het Sterneneiland en in de Baai van Heist een van de grootste broedkolonies van de zeldzame sternen. De Baai van Heist ligt op het westelijke einde van de Zeedijk in Heist; het Sterneneiland langs de binnenzijde van de oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge. In de voorhaven spoot de Vlaamse overheid grote zandvlaktes op. Zeevogels kwamen er broeden, te veel om die nog uit de weg te ruimen voor bedrijven. Daarom werd, in de schaduw van de veiligheidszone rond Fluxys een kunstmatig schiereiland voor de vogels opgespoten, waar de sternen terecht konden. Het telt 22 hectare. Langs de andere kant van de strekdam, maar helemaal tegen de dijk ligt de Baai van Heist. Een groen strand, een natuurgebied dat er vooral kwam door de zandafzettingen van de zee na de bouw van de strekdammen, waar 50 hectare natuur ontwikkelde. De beide worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Zopas publiceerden Eric Stienen, Wouter Courtens, Marc Van de Walle, Nicolas Vanermen en Hilbran Verstraete van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek hun studie «Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de Westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2018». Dat SBZ-V betekent «speciale beschermingszone van de vogelrichtlijn» in die zone moeten de in het wild levende vogels, hun eieren, nesten en leefgebieden beschermd worden.

Lukt dat? Neen! De aantallen sternen en kokmeeuwen zijn sinds 2008 drastisch geslonken, zowaar tot nu of toch bijna nul herleid. Het broedsucces volstond in het begin al niet om de aantallen van die zeevogels in stand te houden. «De oorzaak van de achteruitgang heeft te maken met de grote predatie- en verstoringsdruk door landroofdieren. In eerste instantie waren het katten en ratten en vanaf 2009 heeft ook de vos het Sterneneiland en het Vlaams natuurreservaat Baai van Heist bereikt. In 2016 broedden er geen sterns noch Kokmeeuwen op het Sterneneiland en in de Baai van Heist kwam zelfs geen enkele kustbroedvogel tot broeden,» besluiten de onderzoekers. In 2017 en 2018 werden er op het Sterneneiland twee exclosures – goed afgeschermde zones – afgebakend, waarin de geluiden van de zeevogels werden nagespeeld en er valse lokvogels werden geplaatst. Zo konden er wel sternen en Kokmeeuwen naar het Sterneneiland worden gelokt. Niet naar de Baai van Heist. De resultaten op het Sterneneiland: 560 broedende koppels visdiefjes, 23 paren Dwergstern, 52 koppels Kokmeeuwen en 2 paar Zwartkopmeeuwen. In de Baai van Heist: nul koppels.

Tegen 9 juli 2018 had een vos op twee dagen tijd meer dan de helft van de kuikens van de Visdieven doodgebeten. Twee dagen later waren alle kuikens dood: zowel van de Visdief als van de Kokmeeuw. De legsels van de Dwergstern zijn allemaal weggespoeld bij vloed. Geen enkel vogeljong haalde het. Kostprijs: miljoenen euro. ©inknokke-heist.be – foto’s archief

Drugsdealer speelt ook zijn auto kwijt

KNOKKE-HEIST – F.M. en G.D., twee jonge mannen uit Knokke-Heist werden door de strafrechter in Brugge veroordeeld voor het dealen van cannabis. Het duo reed op 18 januari 2018 met de auto een verkeerscontrole in Knokke-Heist tegemoet. Toen ze het raam van de wagen opendraaiden, werden de agenten een bedwelmende geur van drugs gewaar. De wagen werd doorzocht en er werd een pak met 130 gram cannabis gevonden, dat vastgekleefd zat onder het dashboard van de Opel Corsa. De twee bleken al sinds 11 maart 2016 drugs te dealen. F.M. verkocht die ook aan minderjarigen. Hij kreeg de zwaarste straf: 150 uur werkstraf en moet 6.400 euro drugsgeld ophoesten. G.D. kwam ervan af met 100 uur werkstraf, maar moest wel zijn Opel Corsa inleveren, omdat die gebruikt werd voor het misdrijf. ©inknokkeheist.be

Diamant bij Willy en Jeannine

KNOKKE-HEIST - Willy Matthys en Jeannine Vansteenkiste uit Knokke-Heist vierden hun diamanten huwelijksjubileum in restaurant Veldzicht in Damme. Ze trouwden op 5 februari 1959. De schepenen Philippe Vlietinck en Annie Vandenbussche zetten namens het gemeentebestuur de diamanten jubilarissen in de bloemen. Willy Matthys werd geboren in Knokke op 22 april 1936. Zijn vader was schrijnwerker in Knokke. Na zijn schooltijd in Knokke werd Willy ook schrijnwerker en bleef dat tot zijn pensioen. Jeannine werd in Heist geboren op 15 augustus 1938 en ging daar ook naar school. Na de oorlog verhuisde het gezin naar Knokke, waar haar vader vishandelaar was. Eens getrouwd was ze huisvrouw en hielp af en toe mee met haar ouders. Het paar heeft 3 kinderen, 4 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. ©inknokkeheist.be – foto Knokke-Heist

Nieuw bij de wijkpolitie

KNOKKE-HEIST – De inspecteurs Didier Dewaele (51), Arne De Blauwe (25) leren sinds kort de knepen van het vak als wijkinspecteur in Knokken, terwijl Karolien Koekuyt (24) en inspecteur Serge Degrande (48) het wijkteam van Heist versterken. Didier Dewaele verlaat het interventieteam voor de nieuwe uitdaging als wijkinspecteur van de buurt Oud Knokke-Oosthoek, van waar hij afkomstig is. Hij neemt er de fakkel over van Serge Degrande die tijdelijk het wijkteam Heist versterkt. Ook inspecteur Arne De Blauwe gaat aan de slag bij het wijkteam Knokke. Vertoeven ze niet in de wijk, dan zijn ze te vinden in het politiecentrum in de Van Steenestraat 10 in Knokke-Heist. Nieuw inspecteur Karolien Koekuyt koos na haar opleiding aan de politieschool meteen voor het wijkteam Heist. Ze neemt er de wijk Heist-Oost over van voormalig wijkinspecteur Bart De Schepper. Hij werd het aanspreekpunt voor alle inwoners met vragen over wapens. Wijkinspecteur Serge Degrande ruilt tijdelijk de wijk Oud Knokke-Oosthoek voor de wijk Heulebrug-Ramskapelle. Eind dit jaar verlaat hij het wijkteam voor een nieuwe uitdaging bij de dienst Vreemdelingenpolitie. Zij zijn te vinden op hun wijk of in de wijkpost op het Kraaiennestplein 3 in Knokke-Heist. ©inknokkeheist.be – foto politie Damme/knokke-Heist

Nieuw bestuur jeugdraad

KNOKKE-HEIST - De gemeentelijke jeugdraad van Knokke-Heist heeft een nieuw dagelijks bestuur verkozen. Voorzitter werd Flore Ruysschaert, ondervoorzitter Maxim Trio, secretaris Pieter-Jan Bode en penningmeester Marlin Van Velzen. In de jeugdraad zetelen ook Maarten Cabooter, Matthias Hillemans, Lindsay Dewaele, Benny Reubens, Mike Deleersnyder, Tessa Van Nieuwenhuyse en Guillaume Maertens. Schepen Annie Vandenbussche is sinds begin dit jaar bevoegd voor alles wat de jeugd aangaat. ©Inknokkeheist.be foto Knokke-Heist

.